1
Tư vấn Online?
2 bài viết được tìm thấy.
  • Nhổ Răng Và Trồng Răng Implant Trong Vòng 3 Tuần

    Nhổ Răng Và Trồng Răng Implant Trong Vòng 3 Tuần

    Lúc tôi chia sẻ thời gian trồng Implant trong 3 tuần thì nhiều người bảo tôi nói xạo vì họ tốn thời gian gần 4 tháng. Vì vậy hôm nay tôi viết bài này để chia sẻ một số vấn đề cho mọi người được rõ nhé.
  • Review - Bí quyết rút ngắn thời gian Trồng Implant

    Review - Bí quyết rút ngắn thời gian Trồng Implant

    Xin chào mọi người, đang vui quá là vui khi vừa mới trồng cái Implant răng cửa xong nên mình cũng muốn chia sẻ với mọi người vài điều. Nhiều người bảo trồng Implant mất 2-3 tháng thì mình chỉ mất có 3 tuần thôi.